Arbetsmiljöpolicy

FKSN AB har som mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda. Risker för ohälsa såväl fysiskt som psykiskt skall förebyggas.

En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, skall ges möjlighet till både inflytande och personlig utveckling.

Företaget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men varje anställd har också ett ansvar att verka för och bidra till en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat.

Arbetsmiljöarbetet skall vara, och bedrivas som, en naturlig del i det dagliga arbetet.