Kommersiella fastigheter

Bostadsrättsföreningar

Privata fastigheter

Hyresrätter

Välkommen till FKSN AB

Vår affärsidè

FKSN AB affärsidé är att vara totalleverantör, att kunna leverera alla tjänster våra kunder efterfrågar inom förvaltning av fastigheter och entreprenaduppdrag i olika utomhus- och inomhusmiljöer med plattform i Växjö Kronoberg.

Ambitionen med FKSN AB är att erbjuda privatpersoner, företag och institutionella kunder ett intressant fastighetstekniks alternativ som tidigare varit reserverat för organisationer och individer med såväl mycket kapital som en kunskap om fastighetsrelaterade tjänster. Genom att sammanföra mindre företag som har stor kompetens inom respektive yrkesområde kan man på ett enkelt sätt skapa en trygg investeringsportfölj som har en betydande koppling till den befintliga marknaden, exempelvis energiteknik, bygg och VS vilket ger en hög kvalitet på tjänster som värdesäkrar fastighetens värde.

FKSN