Kvalitetspolicy

Våra tjänster och produkter ska vara av sådan kvalitet att den mer än väl uppfyller våra kunders förväntningar.

Kvalitet är ett mått på hur väl utförda tjänster motsvarar kundens förväntningar.

Kvalitetsarbetet skall bedrivas enligt följande riktlinjer: Nöjda kunder är vår absolut största tillgång och måttet på utförandet av vårt arbete. Vår uppgift är att erbjuda kvalitet.

Våra kundkontakter skall präglas av ärlighet och serviceanda. Kundens bästa ska stå i centrum för våra beslut.

Vår produktionsutrustning ska underhållas och utvecklas så att den garanterar en god kvalitet, säkerhet och aktuella miljökrav.