Tjänster

 • Totalinstallations åtagande
 • Funktions åtagande
 • Teknisk rådgivning
 • Konstruktions samordning (Bas P)
 • Livscykelkostnadsanalys (LCC)
 • Installation
 • Projektledning
 • Projekt samordning (Bas U)
 • Injustering
 • Samordnad provning
 • Drift tagning
 • Dokumentation

Vi håller det du lovar!

FKSN

AB/Entreprenad

 • Kalkyl
 • Installation
 • Projektledning
 • Injustering

ABT/Entreprenad

 • Kalkyl
 • Installation
 • Projektledning
 • Injustering
 • Konstruktion
 • Ritningsframställan
 • Samordnad provning

Total åtagande

 • Kalkyl
 • Installation
 • Projektledning
 • Injustering
 • Konstruktion
 • Ritningsframställan
 • Samordnad provning
 • Installations samordning
 • Projekterings samordning

Fastighets förvaltning
Läs mer...

Teknisk förvaltning
Läs mer...

Total förvaltning
Läs mer...