• Löpande tillsyn
 • Felavhjälpande underhåll
 • Felanmälan
 • Yttre skötsel
 • UH installationer
 • Driftövervakning
 • Mediestatistik
 • Teknik utredningar
 • Energioptimering
 • OVK besiktning
 • Upprättande av underhållsplaner
 • Besiktningar
 • Nyckelhantering
 • Eko. Förvaltning
 • Städning
 • Upphandling UE